Μέθοδος πληρωμής & κόστος ακύρωσης

 

Για τις σταθερές κρατήσεις ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  • Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται έως και 42 ημέρες πριν από την άφιξη απαιτείται η καταβολή του 100% της τιμής των διακοπών.
  • Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από 42 ημέρες πριν από την άφιξη απαιτείται η καταβολή του 20% της τιμής των διακοπών.
  • Το υπόλοιπο της τιμής της εκδρομής πρέπει να καταβληθεί 3 εβδομάδες πριν από την άφιξη.

Ακύρωση από τον πελάτη / έξοδα ακύρωσης: Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Καθοριστικό για τα έξοδα ακύρωσης είναι η παραλαβή της ακύρωσης από εμάς (μέσω e-mail). Εάν δεν λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών, παρακαλείστε να στείλετε εκ νέου την ακύρωσή σας, καθώς ενδέχεται να έχει καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Κόστος ακύρωσης:

  • Δωρεάν ακύρωση έως και 42 ημέρες πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των τραπεζικών εξόδων.
  • 41 ημέρες μέχρι την άφιξη: 100% της τιμής της κράτησης
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης: 100% της τιμής της κράτησης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ως εξής:

  • Εάν μεταξύ της ημερομηνίας κράτησης και της ημερομηνίας άφιξης μεσολαβούν λιγότερες από 42 ημέρες, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τα έξοδα ακύρωσης και το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί.

 

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εισαγάγει εισφορά για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή την 1η Ιανουαρίου 2024. 10 € ανά διανυκτέρευση και διαμονή, εάν ο ζωτικός χώρος είναι πάνω από 80 τετραγωνικά μέτρα. Στη Villas Vaya είναι 10 ευρώ ανά ημέρα (όχι ανά άτομο).